Bästa dansare,

Med tanke på Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och den senaste tidens händelseutveckling kring Corona Covid-19 så har styrelsen tagit beslutet att ställa in de återstående danstillfällena 2020.

Håll er uppdaterade på vår webb-plats och i Alldans.
 

Bästa hälsningar,

Styrelsen GDF Snurrebocken